Bằng Chứng Thanh Toán
Ngày Tên đăng nhập Số tiền Phương Pháp
02:57, 22/10/2021 108****** $15,000000 Ngân Hàng Việt Nam
02:30, 18/10/2021 Vuv****** $5,996400 Momo
16:40, 11/10/2021 tuo****** $5,973000 Momo